مقایسه پنجره های upvc و آلومینیومی

در نگاه اول شاید انسان فکر کند بهرحال فلز از ماده شبیه پلاستیک محکمتر وبا دوامتر است.ولی مهم منافذ نفوذی سرما و گرما ونیزکردوخاک و هوچنین عایق بودن پنجره هر عوامل مهمتری هستند.
در حقيقت ماده اي كه در قاب ها و بازشو های پنجره هابكارميرود بايد داراي نفوذ كمتري در مواجهه با عوامل طبيعي در سيستم نصب شده باشد.يك درب يا پنجره در اثر فشار برش عرضي بطور طبيعي افت خواهد كرد. اين فشارها ممكن است در اثروزش باد يا اثرات نشست ساختاربنا باشند كه باعث فشار به اطراف پنجره مي شوند و فشار و بار شديدي به گوشه هاي آن وارد مي كنند بنابراين مهمترين بخش نگهدارنده پنجره ، در واقع مربوط به نحوه اتصال و مواد مورد استفاده در بستن گوشه ها به يكديگر است.

در این بخش به طور مبسوط به موضوع فوق میپردازیم:در پنجره هاي آلومينيومي از بسط هاي مكانيكي براي اتصال قطعات مختلف در يا پنجره استفاده مي شودیعنی پنجره ها به هم جوش نمیشوند بطور معمول تعداد سه عدد يا بيشتر، از ورقه هاي فلزي براي ايجاد ساختار اتصال عميق به يكديگر پيچ مي شوند. حتي اگر پيچ ها از فولاد ضد زنگ هم باشد مي توانند باعث ايجاد واكنش گالوانيك با قابها يا بازشوهاي آلومينيومي ميشوند كه اين مسئله باعث از هم پاچيدگي پيچ و هم پنجره آلومينيومي خواهد شد و نتيجتا به مرور زمان باعث شكستگي گوشه ها خواهد شد.

از طرف ديگرپنجره uPVC هرگز دچار واكنش با پيچي كه براي بستن مكانيكي يك پنجره استفاده مي شود، نخواهد شد.

آزمايشات صورت گرفته بر روي يك پنجره بسته شده از طريق مكانيكي نشان مي دهد كه اتصالات پنجره uPVC و آلومينيومي از نظر قدرت ساختاري مشابه هستند.  پنجره UPVC در استفاده از پيچها وبسط ها در گوشه هاي پنجره ، در پنجره هاي اتصال يافته و جوش خورده يك انتخاب ديگر هم به ما مي دهد.

برش در دو زاويه ممكن

قطعات UPVC به نرمي صاف شده و از طريق ورقه هاي جوش خورده با گرما گداخته شده و سپس اين قطعات با فشار به هم چسبيده ميشوند و بعد ميگذاريم تا خنك شوند . نتيجه آن يك اتصال غير قابل نفوذ در برابر آب است كه اين خاصيت و توانايي بالاي خود را در اثر بخش انتهايي پروفيل بدست آورده است نه با تعدادي نقطه پيچ شده به هم.

آزمايشات سنجش قدرت انجام گرفته بر روي اين اتصالات نشان داده شده است سيستم يك منطقه جوش خورده داراي مقاومت بسيار بالايي در مقايسه با بسط هاي مكانيكي قابها مي باشد. سرانجام اين روش ها درب و پنجره هايي با عمر طولاني تر و قابل اعتماد تر براي مصرف كنندگان آنها فراهم مي نمايد.
آلومينيوم يك ماده بسيار متداول در ساخت فريم درب و پنجره است. در ابتدا اينطور تصور مي شد كه آلومينيوم يك ماده ارزان در مقابل چوب است و از محيط زيست هم محافظت مي كند ولي پس از بررسي هاي بيشتر مشخص شد كه آلومينيوم داراي خواصي است كه آنرا در ساخت پنجره هاي مدرن غير قابل قبول مي سازد. براي فر آوري آلومينيوم به هنگام ساخت درب و پنجره ، مواد شيمياي سمي زيادي در تمام مراحل ساخت استفاده ميشود ، از جمله:
Chromate Baths – براي خيزش فلز سخت قبل از آستر كاري و رنگ زدن Acrylic و Polyester جهت رنگ زدن آلومينيوم سخت و بدون روكش

Asestate Nickel جهت ا يجاد پوشش قطبي محافظ

تمام اين مواد به عنوان مواد سرطان زا و سمي از طرف سازمان بهداشت و امنيت (OSHA) شغلي معرفي شده اند كه چنانچه اين مسئله كنترل نشود به خاطر مجاورت طولاني مدت باعث بيماري ميشود. تحقيقات نشان ميدهد كه آلومينيوم ميتواند در رشد درختان صنوبر و چنار تاثير گذار باشد چون ريشه هاي ظريف آنان مورد حمله محصولات جنبي اين توليدات قرار ميگيرد. ماده ديگري كه وجود دارد وميتواند به طور گسترده استفاده شود و جايگزين اين مواد سمي شود ، uPVC است كه از پلاستيك pvc است كه مقاوم، پايدار و در دسترس است و ويژگيها و مشخصاتي دارد كه آلومينيوم هرگز ندارد.

مهمتر از همه فرايند ها ساخت درب و پنجره UPVC فقط باعث ايجاد بخار آب در اتمسفر مي شود و هيچگونه مواد سمي و زائدي را وارد درياچه ها و رودخانه ها نمي كند ، همچنين مواد UPVC كه در ساخت درب و پنجره استفاده مي شود به صورتهاي ديگري بازيافت مي شود.

جايگزيني UPVC و استفاده از آن در پنجره ها ، زباله ها و آسيبهاي محيطي را به حداقل ممكن مي رسانند و به همين علت امروزه به طور گسترده به عنوان مواد اوليه ساختماني استفاده مي شود. پس از سالها توسعه uPVC به عنوان يك جايگزين مناسب آلومينيوم شناخته شده است.UPVC يك ماده طبيعي است ، عايقي است كه هزينه كمي دارد.

آلومينيوم یکی از بهترین رساناهای گرماست مانند تابه هاي فلزي كه گرماي اجاق گاز را به سطح فلز منتقل مي كنند . مشابه اين امر در پنجره هاي آلومينيومي اتفاق مي افتد گرماي تابستان يا سرماي زمستان از طريق پنجره هاي آلومينيومي به راحتي وارد خانه مي شود براي مقابله با اين مسئله كارخانه هاي توليد كننده پنجره آلومينيومي و خيلي از درب ها و پنجره هاي آلومينيومي Termal Break را اضافه مي كند كه يك نوار رزيني خشك است كه وارد قاب يا چهار چوب ميشود. اين ماده اگرچه ميزان عايق بودن پنجره ها را افزايش مي دهد ولي يكپارچگي قاب آلومينيومي به خطر مي افتد چون اين ماده (Break) به انسجام و محكمي آلومينيوم نيست همچنين اضافه كردن اين ماده باعث افزايش قيمت مي شود چون هم به زمان ، و هم به كارگر احتياج دارد.

UPVC به صورت طبيعي عايق است در برابر سرما و گرما. حتي وقتي كه سرماي زمستان خانه را محاصره كرده است قابهاي درب و پنجره های upvcهنوز گرم است.
در پنجره هاي UPVC ميتوان از پروفيل هاي چند حفره اي هم استفاده كرد كه در واقع اين حفره ها فضاي بين درب و پنجره را تقسيم مي كند با تقسيم فضاي داخل هواي بد و نامطبوع خارج ، با هواي مطبوع و مساعد داخل هرگز عوض نمي شود.پنجره هاي آلومينيومي هم اين حفره ها را دارد ولي به خاطر خاصيت ماده اوليه حفره هاي داخلي بوسيله هوايي كه از طريق پروفيل ها منتقل ميشود خاصيت رسانايي فلز ويژگي اين حفره ها را از بين ميبرد.

پنجره هاي UPVC اين خاصيت را دارند كه حفره ها بوسيله يك ماده نارسانا احاطه شده اند اين بدين معناست كه قاب و چهار چوب UPVC خانه شما را عايق تر مي كند در حقیقت هم عایق upvcو هم هوای داخل ان به صورت دو گانه نقش جلوگیری از نفوذ سرما وگرما را انجام میدهند و صورتحساب هاي مربوط به گرمايش و سرمایش شما را به صورت محسوس كاهش مي دهد.

شرايط جوي تاثيري روي UPVC ندارد درست است كه آلومينيوم زنگ نميزند ولي خورده يا پوسيده ميشود حتي سطح رنگ شده آلومينيوم به خاطر تماس دائم با هواي خارج يا شرايط داخلي روزانه ، داراي شكستگي يا خراش ميشود. فرسودگي و خوردگي باعث بي رنگ شدن سطح پنجره و حتي شكستن قاب مي شود. آلومينيوم مي تواند خيلي از تاثيرات الكترو مكانيكي كه روزانه از منابع مختلف ايجاد مي شود را تحمل كند . كودهاي شيميايي،‌گازها يا بخار نمكي ،‌آلودگيهاي طبيعي ، باعث مي شود تا پنجره آلومينيومي بد منظره و غير قابل اطمينان باشد همچنين خاصيت رساناي آلومينيوم ميتواند باعث افزايش ميعان گازهاي داخل خانه شود .

اين ميعان باعث آسيب به سطح پنجره و پارچه هاي منسوجات داخل خانه و كاغذ ديواري و سطوح چوبي داخل خانه ميشود. آلودگيهاي هوا شامل : گازهاي نمكي، بارانهاي اسيدي، آلودگيهاي صنعتي، آفت كشها، كودهاي شيميايي، بخار و ساير آلاينده هاي هوا كه روزانه وجود دارند باعث از بين رفتن رنگ و آسيب به پنجره هاي UPVC نمي شوند ميعان داخلي و حتي تبخير بخش كوچكي از مسائلي است كه در اثر استفاده از پنجره هاي آلومينيومي قبل از هر آسيبي رخ مي دهد .

پنجره هاي UPVC پوسيده نمي شود ، ورقه ورقه نمي شود ، پوسته پوسته نمي شود ، خراشهاي سطحي به علت استفاده هاي روزانه به خاطر اينكه رنگ، سرتاسر پروفيل را پوشانده است، نشان داده نمي شود . درب و پنجره هاي uPVC تاب بر نميدارد به خاطر همين هميشه خوب عمل ميكند و شكل خوبشان را حفظ مي كنند.

پنجره های آلومينيومی

مزايا:تاب بر نميدارد

معايب :عايق خيلي ضعيف
باعث ميعان مي شود (سبب تعرق )
خورده و پوسيده مي شود
جاي ضربه بر روي آن باقي مي ماند.
قاب و چهار چوب به صورت مكانيكي و با پيچ وصل مي شود و احتمال شل شدن دارد.
پنجره هاي آلومينيومي رنگ شده در معرض خراش و خوردگي هستند.
انتقال دهنده گرد و غبار به داخل ساختمان مي باشند.

پنجره هایUPVC

مزايا – عايق عالي
– تراوش و نفوذ هوا را كاهش مي دهد.
– مقاوم در مقابل ميعان و چگالي (تعرق و تغيير حجم).
– قابليت تميز كردن آسان
– مقاوم و ماندگار
– نگهداري آسان
– خورده نمي شود
– پوشش رنگ كامل
– عدم احتياج به رنگ
– نارسانا معايب مقاومت يا توان كششي محدود (به هر حال پنجره ها بوسيله پروفيل گالوانيزه تقويتي مستحكم
مي شوند كه اين مشكل را جبران كنند).