گواهی کیفیت رال آلمان

نشان کیفیت رال مهمترین استانداردی است که تولیدکنندگان پروفیل های در وپنجره یوپی وی سی میتوانند به ان دست یابند.این گواهینامه به شرکتهایی ارائه میشودکه تولیدات انهابامقررات جی.کی.اف.پی(GKFP)باشندوازلحاظ کیفیت واستحکام درمحدوده استانداردRAL GZ 716/1 باشد. تستهای کیفیتی که توسط موسسه SKZآلمان یکی از بزرگترین موسسات ممیزی کیفیت بر روی پروفیلها انجام میشود مورد تایید شرکت  GKFP قرار میگیرند.

این گواهینامه مرتبط با تولید پروفیل UPVCو باعنوان RAL GZ 716/1 است که بدون شک سختگیرانه ترین و کاملترین استاندارد موجود حال حاضرجهان در صنعت پروفیلهای درب و پنجره UPVC میباشد.

همزمان با راه اندازی کارخانه ویستابست به درخواست مدیریت درسال۲۰۰۷,نماینده شرکت GKFP یکی از شرکتهای موردتایید موسسهRALجهت تعیین کیفیت محصولات , ازسایت تولیدی وآزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بازدید نموده ونکاتی در مورد تکمیل و تجهیز آزمایشگاه باوسایل الزامی موردتاییدخود و صنعت UPVC مطرح نمودند.

شرکت ویستابست تا زمان تکمیل تجهیزات آزمایشگاه تستهای مورد نظر را در موسسه SKZآلمان انجام می داد تا بالاخره دراسفندماه۸۸(MAY 2010)ممیزموسسه GKFP از کارخانه و آزمایشگاه شرکت ویستابست بازدیدنمود وبا تایید کلیه مراحل آزمایشی از محصولات سرانجام در فروردین ۱۳۸۹ یعنی MARCH 2010 گواهینامه RAL برای تولیدات شرکت  ویستابست مطابق باشرایط سخت اب و هوایی وتولید پروفیل با کلاس A (ضخامتدیواره ۳میلیمتر)را صادرنمود.

نام و نشان تجاری شرکت ویستابست تولیدکننده پروفیل در و پنجره یوپی وی سی به عنوان دارنده رسمی این گواهینامه درسایت www.gkfp.deموجود است.

ral-vistabest-certification

منبع:vistabest.com