گواهینامه ۱۷۰۲۵برای ارتقای کیفیت آزمایشگاه ویستابست

شرکت ویستا بست به منظور افزایش کیفیت آزمونهای محصول در واحد آزمایشگاه و بالابردن توان و دانش فنی متخصصین این شرکت موفق به کسب استاندارد صلاحیت آزمایشگاه ها (اکرودیته) مطابق با استانداردISO/IEC 17025 شده است .

براساس این گواهینامه کلیه آزمونهای انجام شده درآزمایشگاه شرکت ویستابست مورد تایید کلیه مراجع رسمی شامل اداره های استاندارد و تایید صلاحیت ایران,اداره گمرکات کشوری ,مراکز آموزشی وتحقیقاتی(مسکن وساختمان و….)بوده و نیاز به دریافت تاییدیه ازواحدهای دیگرآزمایشگاهی را ندارد.این استاندارد   نتیجه   اجرای   مجموعه     الزامات    ISO/IEC GUIDE 25 و EN45001 است که هم اکنون با توجه به تجربیات ناشی از اجرای دو استاندارد فوق جایگزین این دو میشود.

 

منبع:vistabest.com

آزمایشگاه-ویستابست-1

 

آزمایشگاه-ویستابست-2

 

آزمایشگاه-ویستابست3