انواع پروفیل UPVC ویستا بست

شرکت ویستا بست در حال حاضر ۳۶ مدل مختلف پروفیل UPVC در دست تولید دارد که مجموعه این پروفیل ها درساخت انواع درب وپنجره UPVC بکارمیرود. این پروفیلها به سه خانواده ۳چنبر ,۵چنبر و کشویی تقسیم میشود  که به صورت مشروح در زیر به توضیح ان میپردازیم:

پروفیل هایUPVC سه محفظه ای ۱۹ پروفیل

پروفیل-قاب-کوچک

 

 

 

پروفیل قاب کوچک

پروفیل هایUPVC پنج محفظه ای ۱۳ پروفیل

پروفیل هایUPVC کشویی ۴ پروفیل

ویستا بست در جهت پاسخگویی به نیاز بازار، نسبت به تولید پروفیل های کشویی هم اقدام نموده و با تولید ۴ پروفیل خاص امکان ساخت پنجره های کشویی را نیز فراهم کرده است.
در ساختمان هایی که معماری آن ایجاب می نماید یا محدودیت فضا جهت استفاده از پنجره های لولایی وجود دارد، این سری از پروفیل ها مناسب می باشند.
همچنین در ساخت این گونه از پنجره ها قابلیت استفاده و اتصال به تعدادی از پروفیل های سری ۳ و ۵ محفظه ای نیز وجود دارد تا توانایی بالاتری در تولید به وجود آید.
در این سری هم، ضخامت ۳ میلی متر دیواره های اصلی رعایت گردیده است.

منبع:vistabest.com